เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ได้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560 *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  **ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ***ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ที่กองคลัง เทศบาลตำบลแสนสุข ในวันและเวลาราชการ

 
โครงการเฉลิมพระเกียรติบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ราชินี 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้ราชินี 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยมีนายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษา เพื่อเป็นการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก ความสามัคคีของคนในชาตี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................
infographics
รายงานกิจการเทศบาลตำบลแสนสุข ประจำปี 2559
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
BangkokIDea
จังหวัดอุบลราชธานี
กพ.
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ จัดจ้าง
โอทอป
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สายด่วนรัฐบาล
หน่วยงานราชการไทย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคนพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
คลิป VDO หนัง ละคร ภาพยนต์ ฟังเพลง
facebook
ทวิตเตอร์
You Tube