เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ...ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ได้ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560 *ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  **ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ***ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ที่กองคลัง เทศบาลตำบลแสนสุข ในวันและเวลาราชการ

 
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแสนสุข
 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ เพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจด้านการวางผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีผู้เข้าการฝึกอบรมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแสนสุข ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................
infographics
รายงานกิจการเทศบาลตำบลแสนสุข ประจำปี 2559
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
BangkokIDea
จังหวัดอุบลราชธานี
กพ.
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ จัดจ้าง
โอทอป
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สายด่วนรัฐบาล
หน่วยงานราชการไทย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคนพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
คลิป VDO หนัง ละคร ภาพยนต์ ฟังเพลง
facebook
ทวิตเตอร์
You Tube