เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนให้มายื่นแบบ และ ชำระภาษี ประจำปี 2559 * ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและชำระ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ** ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระ มกราคม-มีนาคม 2559 *** ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระ มกราคม-เมษายน 2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแสนสุข ในวันและเวลาราชการ

 
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแสนสุข
 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ เพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจด้านการวางผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีผู้เข้าการฝึกอบรมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแสนสุข ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................
infographics
รายงานกิจการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
BangkokIDea
จังหวัดอุบลราชธานี
กพ.
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ จัดจ้าง
โอทอป
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สายด่วนรัฐบาล
หน่วยงานราชการไทย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคนพนักงานเทศบาล
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
คลิป VDO หนัง ละคร ภาพยนต์ ฟังเพลง
facebook
ทวิตเตอร์
You Tube